Fort Pannerden-info folder

Over het Fort

 

Fort Pannerden wil een breed publiek een dag uit bieden van ontspanning mèt inhoud. In het fort draait alles om het beleven van geschiedenis, van het fort als gebouw, van het soldatenleven vroeger en het landschap dat het fort omringt. Daarnaast wil Fort Pannerden een van de hoogtepunten worden van het toeristische aanbod in Gelderland, en publiek trekken uit heel Nederland en van over de grens. Het richt zich op jong èn oud, van liefhebbers van cultuur(historie) en mensen die houden van natuur en buiten zijn, tot scholieren, studenten, en mensen uit het zakelijk leven.

Beheerstichting

De Stichting tot Beheer en Instandhouding van Fort Pannerden (beheerstichting) is exploitant van Fort Pannerden. Zij stelt zich als opdracht mensen bewust maken van de waarde van het Fort Pannerden als monument, en het zo een behouden toekomst te geven. De beheerstichting werd in 2008 opgericht en wist samen met de Gemeente Lingewaard fondsen te verwerven voor de herinrichting van Fort Pannerden. De erfpacht van Fort Pannerden ligt bij de gemeente Lingewaard. Staatsbosbeheer is eigenaar.

Het bestuur van de beheerstichting bestaat uit:
Ben Verfürden, voorzitter
Marieke Uytdewilligen, secretaris
Luc Claessens, penningmeester
Elisabeth Tuijnman, bestuurslid
Paul Peters, bestuurslid
Dorothea van der Velden, bestuurslid
Patrick Hartog, bestuurslid

Vrijwilligers van Fort Pannerden

De Vereniging Vrijwilligers van Fort Pannerden is een groep van zo’n 100 enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor Fort Pannerden.
Vrijwel al het werk in het fort wordt, in nauw overleg met de beheerstichting, uitgevoerd door vrijwilligers.

web-Fort Pannerden-omgeving_Lwaard0190

ANBI-status

Fort Pannerden heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Overzicht gegevens ANBI
Statutaire naam: ‘Stichting tot Beheer en Instandhouding van Fort Pannerden’
Publieksnaam: ‘Fort Pannerden’
RSIN-nummer: 820252396
Post- en bezoekadres: Waaldijk 1, 6686MV Doornenburg

Doelstelling
Conform artikel 2 lid 1 van de statuten heeft de stichting ten doel:
a)    Het behouden, ontwikkelen, beheren en voor een breed publiek openstellen van Fort Pannerden;
b)    Het exploiteren van het geheel van gebouwen en ruimtes van Fort Pannerden.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Klik hier voor een uittreksel uit het businessplan.

Beloningsbeleid

  • Conform artikel 4 lid 7 van de statuten genieten de leden van het bestuur als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.
  • Conform artikel 4 lid 9 van de statuten kan de stichting (in deeltijd) een manager in dienst nemen. In een managementstatuut wordt de verhouding tussen het bestuur en de dagelijkse leiding vastgelegd.
  • De salariëring van individuele werknemer(s) vindt plaats op basis van de zwaarte van de functie en de ervaring van de medewerker en is marktconform.
  • De vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding, maar hebben wel recht op reiskostenvergoeding.

Jaarrekeningen
Klik hier voor de jaarrekening van 2018.
Klik hier voor de jaarrekening van 2019.
Klik hier voor de jaarrekening van 2020.
Klik hier voor het jaarverslag van 2020.
Klik hier voor de jaarrekening van 2021.
Klik hier voor het jaarverslag van 2021.
Klik hier voor de jaarrekening van 2022.
Klik hier voor het jaarverslag van 2022.

Algemene Voorwaarden

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van Fort Pannerden.

Trotseer de elementen!