Scheepvaart op de Waal naast Fort Pannerden

Over het Fort

 

Voor de herinrichting is Fort Pannerden een samenwerking aangegaan met de Gemeente Lingewaard, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen.

Alle partners zien het Fort Pannerden en het rivierlandschap als een uitgelezen plek om informatie te geven aan een breed publiek. Iedere partner verbindt zich met een van de elementen Aarde, Water of Lucht – die centraal staan in het beleefconcept van Fort Pannerden onder het motto: ‘Trotseer de elementen en verover het fort!’. Het element VUUR staat voor de militaire geschiedenis van Fort Pannerden.

Gemeente Lingewaard

De gemeente Lingewaard is opdrachtgever tot de herinrichting van Fort Pannerden. Samen met de Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden verwierf de gemeente hiervoor ruim twee miljoen euro, dankzij bijdragen van Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Ook de BankGiroLoterij gaf een aanzienlijke bijdrage, naast het Prins Bernhard Cultuurfonds en de ANWB.
De gemeente Lingewaard geeft met de herinrichting een nieuwe en behouden toekomst aan Fort Pannerden, een Rijksmonument uit 1869. Fort Pannerden nieuwe stijl is tevens een prikkel voor het toerisme in Gelderland. De herinrichting is de kroon op een restauratie die is ingegaan in 2008, en in drie fasen is uitgevoerd. De Provincie Gelderland heeft hier fors aan bijgedragen.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is eigenaar van 15 forten en circa 2.000 hectare natuur in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Pannerden, omgeven door het dynamische rivierenlandschap van de Gelderse Poort, is er één van. In de publieksprogramma’s en in het bezoekerscentrum zoomt Staatsbosbeheer in op het element AARDE. Het laat zien hoe het akkerland rond het fort de afgelopen 20 jaar is veranderd in een nieuwe wildernis, door vanuit de Waal een geul te graven in de Klompenwaard. Hierdoor ontstond een rivierenlandschap waar bijzondere planten en zeldzame dieren voorkomen; zelfs de bever is gesignaleerd. Bezoekers kunnen er naar hartenlust struinen, en komen onderweg de Konikpaarden en Rode Geuzen tegen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt samen met partners als Waterschap Rivierenland aan de bescherming van ons land tegen overstromingen, en verbindt zich in Fort Pannerden met het element WATER. In Fort Pannerden staat de waterverdeling op het splitsingspunt Rijn, Waal, Pannerdens Kanaal centraal; bij extreem hoogwater stroomt ongeveer 2/3 van het Rijnwater naar de Waal en 1/3 naar het Pannerdensch kanaal. Deze verdeling is cruciaal voor de waterveiligheid van Nederland. Hierop zijn de dijken langs de rivieren berekend. De afspraken over de waterverdeling op deze plek was meer dan 200 jaar geleden de reden voor de oprichting van Rijkswaterstaat. Vandaag de dag geeft Rijkswaterstaat nog steeds invulling aan deze afspraken !
Daarnaast zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de scheepvaart over de Waal, een van de drukst bevaarde rivieren in Europa, vlot en veilig kan plaatsvinden. Vanaf het dak van het Fort is dit prima te zien !

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken in het Rivierengebied en voor schoon en voldoende oppervlaktewater in de polders. Ook zuivert het waterschap het afvalwater van woningen en bedrijven op rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Het rivierengebied is kwetsbaar. Mensen moeten achter de dijken goed kunnen leven. Waterschap Rivierenland geeft in Fort Pannerden inhoud aan het element WATER. Het vertelt bijvoorbeeld hoe een ingenieus stelsel van sluizen, sloten en gemalen zorgt voor voldoende water in de polder. Bij wateroverlast wordt het teveel aan water afgevoerd naar de rivieren. Bij een tekort aan water pompt het waterschap water uit het Pannerdensch Kanaal het gebied in om droogte te voorkomen.

Regionaal Bureau voor Toerisme

Fort Pannerden wil uitgroeien tot een grote toeristische attractie. Een plek waar geschiedenis, cultuur en natuur samenkomen. Een ‘must’: ook voor fietsers en wandelaars. Het element LUCHT staat niet alleen voor de wind die door de geschutgaten van Fort Pannerden blaast. Het staat ook voor de schitterende Gelderse luchten, waaronder toeristen alles vinden voor een heerlijke dag uit of een vakantie. Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen stimuleert het toerisme hier o.a. met de Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland en de campagne Gelderland, mooiste waterkant van Nederland en de Liberation Route Europe.

Onze partners

fort pannerden_PartnersMet dank aan
fort pannerden_dank

 

 

Trotseer de elementen!