Over het Fort

 

Nieuws uit het fort

augustus 2021
Fort Pannerden op de Werelderfgoedlijst van UNESCO

Op 26 juli 2021 heeft UNESCO besloten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie een plek te geven op de Werelderfgoedlijst, als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam. De linie is aangelegd om grote delen van Nederland onder water te kunnen zetten en daarmee het economische centrum van Nederland te verdedigen tegen de vijand. Fort Pannerden is onderdeel van de linie, het had de functie om toe te zien op de verdeling van het Rijnwater tussen Waal en Pannerdens Kanaal en wordt daarom wel het ‘kraantje’ van de waterlinie genoemd.

Logo’s Unesco en Hollandse Waterlinies

Uniek in de wereld
De Hollandse Waterlinies vertellen het bijzondere verhaal van de militaire verdediging van ons land met water als bondgenoot. Ze zijn uniek in de wereld en verdienen het om te blijven bestaan voor volgende generaties. De UNESCO-status is een soort Michelinster voor het erfgoed. De status van rijksmonument was al een waarborg voor instandhouding en zorgvuldig beheer van het Fort, maar de Werelderfgoedstatus geeft internationale waardering en bekendheid, en dus extra aandacht. In de afgelopen weken is dat al duidelijk gebleken uit een groeiend aantal bezoekers, die ook aangeven dat de Werelderfgoedstatus nieuwsgierig maakt en aanleiding is voor een bezoek.

Kers op de taart
In Fort Pannerden draait alles om het beleven van de geschiedenis, het rivierenlandschap en de fraaie natuur. Bedrijfsleider Jos Peters noemt de erkenning de kers op de taart. “Al heel lang wordt er gewerkt aan het behoud en de openstelling van het Fort. Na de restauratie die in 2011 werd afgerond is alles op alles gezet om het tot een beleeffort te maken. Met steun van de provincie, de gemeente en fondsen is dat gelukt en kon in 2016 het Fort ‘nieuwe stijl’ geopend worden. De afgelopen vijf jaar is er door een groep van ongeveer 95 enthousiaste vrijwilligers hard gewerkt om de bezoekers een ontspannende en tegelijk leerzame ervaring te bieden. Nadat we eerder dit jaar de museumstatus hebben verkregen, krijgen bezoekers met een museumkaart gratis toegang. Nu wij Werelderfgoed zijn (het eerste in Gelderland), verwachten we nog meer bezoekers. Hoe mooi is dat!”

Meer weten? Meer informatie over Fort Pannerden, openingstijden en bijzondere activiteiten is te vinden op onze homepage.

(Poster door Fort Pannerden)

23 april 2021
Fort Pannerden vanaf 1 juli toegankelijk voor museumkaarthouders

Fort Pannerden, het meest oostelijke onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, heeft afgelopen jaar de officiële museumstatus verkregen. Vanaf 1 juli 2021 wordt Fort Pannerden toegelaten tot de Museumvereniging en is het Fort gratis toegankelijk voor de bijna 1,5 miljoen houders van de Museumkaart.

Foto: Dirk Oomen

De erkenning onderstreept de aantrekkelijkheid en professionaliteit van de bijzondere museale presentatie die Fort Pannerden biedt. Hierin wordt de bezoeker meegenomen door de geschiedenis van het 19de-eeuwse fort, met veel aandacht voor de mensen die er verbleven. Het verhaalt over soldaten, krakers en vrijwilligers, over verveling en vermaak, dreiging en ontspanning, conflict én ontmoeting. Het immense fort, gebouwd met 13 miljoen bakstenen, speelt zelf de hoofdrol: een rijksmonument vol met sporen die de vroegere functie en bewoning tot leven laten komen. Na het zien van een introductiefilm loopt de bezoeker in het museumgedeelte als het ware door de canon van het Fort: alle belangrijke episoden uit de geschiedenis worden met tastbare historische items en veel foto’s en kaarten uitgebeeld. Dit alles geplaatst in de historische en geografische context van het voormalige sperfort op het toenmalige splitsingspunt van Rijn en Waal.

Het Bestuur van de Stichting tot Beheer en Behoud van Fort Pannerden en de vele vrijwilligers die zich inzetten voor het Fort zijn bijzonder verguld met de erkenning als museum en zijn heel blij dat we vanaf juli gratis toegang kunnen verlenen aan de bezoekers met een Museumkaart.
Ondanks dat we gesloten zijn wegens de huidige maatregelen, wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de museale presentatie.  We hopen deze vernieuwingen snel te kunnen tonen aan onze bezoekers.

Door de registratie als museum wordt de museale en educatieve betekenis van het Fort onderstreept, dat daarnaast ook fantastische actieve beleefprogramma’s aanbiedt voor jong en oud. Het is een belangrijke mijlpaal op de weg naar een volgende status: de verwachting is dat in 2021 de Nieuwe Hollandsche Waterlinie zal worden ingeschreven in het register van Werelderfgoederen van Unesco. Daarmee zal de belangstelling voor het Fort uit binnen- en buitenland alleen maar toenemen.

En nu maar hopen dat we de deuren van het Fort weer snel kunnen openen.
Tot die tijd zullen we de zondagen in mei onze horeca kiosk weer openen voor koffie to go, diverse versnaperingen en ijs.
De bezoekers krijgen na het succes van het paasweekend weer de gelegenheid een rondje door de gracht te maken of een wandeling te maken in de Klompenwaard.

Fort Pannerden is er klaar voor!

Jos Peters
Bedrijfsleider
0633709499
Fort Pannerden
Waaldijk 1, 6686 MV Doornenburg

18 maart 2021
Nieuwe banken in de Klompenwaard

Op woensdag 17 maart heeft Staatsbosbeheer samen met Fort Pannerden drie banken geplaatst langs de Waaldijk richting Fort Pannerden. Op drie unieke locaties krijgt u een doorkijk in de Klompenwaard, met aan de linkerkant uitzicht op het Pannerdensch Kanaal en aan de rechterkant de Waal. Goede plekken om tijdens een wandeling of fietstocht even uit te rusten en van de natuur te genieten.
De plaatsing van deze banken is mogelijk gemaakt door de Raboclubsupport actie. De inwoners van de gemeente Lingewaard hebben gestemd op dit project en hierdoor is het benodigde bedrag voor deze banken binnengehaald. Staatsbosbeheer en Fort Pannerden willen iedereen die het project gesteund heeft van harte bedanken.

Samen met Staatsbosbeheer werden de banken geplaatst.
Een rustpunt in de Klompenwaard.

19 februari 2021
Opwekking energie met behulp van een waterrad

Fort Pannerden is al enige tijd bezig om te proberen de energievoorziening te verduurzamen. Daartoe is onderzocht of een waterrad in de Waal kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.
Lees dit artikel uit de Gelderlander om een idee te krijgen hoe dat eruit gaat zien.

15 december 2020
Fort Pannerden heeft museumstatus

Na een inspannend traject om aan alle eisen als museum te voldoen, verwierf Fort Pannerden op 15 december de felbegeerde museumstatus.
Klik hier voor de uitzending hierover op Omroep Lingewaard.

19 oktober 2020
Bezoekersenquête

Fort Pannerden voert in samenwerking met de studie Tourism & Culture aan de Radboud Universiteit een onderzoek uit naar de verwachtingen van potentiële bezoekers, om zo nog beter op die verwachtingen te kunnen inspelen.
Ten behoeve van dit onderzoek is een enquête samengesteld. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 à 10 minuten en is geheel anoniem.
Klik op enquête, als je daaraan wilt deelnemen.

Wij danken je hartelijk voor je deelname!


10 oktober 2020
Museumregistratie Fort Pannerden

Met het fort zijn we al een hele tijd bezit met de aanvraag van een museumstatus. Vrijwilligers uit de museumcommissie en uit het algemene bestuur hebben de aanvraag voorbereid en afgelopen vrijdag was er een gesprek met de landelijke museumcommissie. Het collectie- en verzamelbeleid werd besproken, de kerncollectie van het fort kwam aan bod, de canon van Fort Pannerden en de praktische zaken rondom de procedures die horen bij de verwerving, afstoting en restauratie van objecten in onze collectie. Als we een museum worden moeten we natuurlijk aan de landelijke museumnormen voldoen!

Digitale rondleiding door het fort.


Vanwege de huidige situatie vond alles online plaats. Er waren vrijwilligers aanwezig op het fort, er werd via Zoom digitaal contact gelegd met nog een vrijwilliger en het gesprek met de commissie vond online plaats. De controlecommissie kreeg dan ook een virtuele rondleiding door het fort. We hebben het aanbod voor bezoekers laten zien, onze topstukken, onze maatregelen omtrent de veiligheid van de collectie en veel verteld over ons beleid.

We hebben goede feedback gekregen en vonden het een goede, bijzondere en nuttige dag. Met de feedback kunnen we weer verder. Dit was een goede stap in de richting van Fort Pannerden, in de toekomst mét museumstatus. Wordt vervolgd!


15 september 2020
Uitslag foto- en verhalenwedstrijd bekend

Afgelopen zomer hebben verschillende bezoekers deelgenomen aan onze foto- en verhalenwedstrijd. We zetten ze graag hier in het zonnetje!

De eerste prijs
Ivo Ketelaar zond meerdere foto’s naar ons op. Doordat de foto’s in zwart-wit zijn gemaakt hebben alle foto’s een bijzonder effect.

‘Geschut’, Ivo Ketelaar
Hendrik ten Haken

Soldatenfoto- en verhaal
Monique ten Haken bezocht samen met haar kinderen Fort Pannerden op zoek naar haar opa. In ons soldatenmuseum is de foto van opa Hendrik ten Haken gevonden.


Verhaal ‘Schatgraven bij Fort Pannerden’
Yne Witjes schreef een prachtig verhaal over de ontdekkingstocht van Bibi. Het verhaal over Italianen, TukTuks, Romeinen en een televisieprogramma bleef de jury boeien. Aangezien het verhaal vrij lang is, is besloten om het niet hier op de website te publiceren maar onder een externe link. Hopelijk genieten jullie net zoveel van dit verhaal als wij.

Trotseer de elementen!